Từ 1/7, tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng

Từ 1/7, tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng


Ngày 24/04/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được nâng lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/.2017.

Mức lương cơ sở này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc tại cơ quan Nhà nước.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân, người làm việc trong tổ chức cơ yếu, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố cũng sẽ được điều chỉnh lương theo Nghị định.

Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng nêu trên. Các mức hoạt động phí, sinh hoạt phí sẽ được tính quy định của pháp luật. Còn các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Theo vanban.chinhphu.vn

THƯ VIỆN ẢNH