Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục Trường Mầm non tư thục, Nhóm trẻ

Thông báo khai giảng lớp Bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Quản lý giáo dục Trường Mầm non tư thục, Nhóm trẻ


 
   

Căn cứ thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, ngày 30/6/2015 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về Quy chế tổ chức và hoạt động trường Mầm non tư thục; theo đó Chủ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo tư thục phải có chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục; 

Căn cứ thông báo chiêu sinh số 480/TB-ĐHSP, ngày 22/02/2017 của Trường Đại học Sư phạm Huế về thông báo tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý giáo dục;

Căn cứ thông báo chiêu sinh ngày 05/5/2017 của Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận về việc tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ Quản lý giáo dục Trường Mầm non, Nhóm trẻ;

Căn cứ vào danh sách đã ghi danh của các Trường Mầm non tư thục, Nhóm trẻ.

Nay, Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận thông báo triệu tập khai giảng lớp học như sau:

1. Địa điểm khai giảng: Cơ sở 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 – Nguyễn Hội – Phan Thiết – Bình Thuận, phòng C 107.

2. Thời gian khai giảng: Bắt đầu 8 giờ 00’ ngày 07/6/2017 (thứ tư).

3. Nội dung khai giảng: Triển khai làm hồ sơ; thông báo lịch học, quy định lớp học; phân công lớp trưởng, chia tổ;…… 

4. Lưu ý: Để có cơ sở tổ chức lớp học và danh sách chính thức gửi vào Trường Đại học sư phạm Huế; kính đề nghị các Anh, Chị khi đến dự khai giảng đóng luôn học phí. Học phí: 3.000.000 đồng/ 1 học viên (với số lượng từ 50 hv trở lên). Học viên mang theo Bản photo chứng minh nhân dân (có công chứng).

Buổi khai giảng sẽ quyết định việc tổ chức lớp học thành công; rất mong các Anh, Chị sắp xếp thời gian tham dự buổi khai giảng đầy đủ; nếu có gì không rõ, xin liên hệ Anh Hùng GĐ Trung tâm (điện thoại 0913 173 924).

Trân trọng./.