Khóa học Bồi dưỡng kỹ thuật làm bánh Âu K4/2018

Khóa học Bồi dưỡng kỹ thuật làm bánh Âu K4/2018


🔥🔥THÔNG BÁO CHIÊU SINH
🥨🌭🍰Để đáp ứng nhu cầu của học viên, Trung tâm Đào tạo Du lịch tiếp tục mở khóa học Bồi dưỡng kỹ thuật làm bánh Âu K4/2018
Thời gian học: Suất 1: thứ 3,5,7 (từ 18h đến 20h); Suất 2: thứ 2,4,6 (từ 18h đến 20h); Suất 3: thứ 5,6 (từ 8h đến 11h)
Thời lượng: 30 buổi
💴Học phí: 3.000.000 đồng
Liên hệ đăng ký:
🏫Địa chỉ: Trung tâm Đào tạo Du lịch-Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Số 205 Lê Lợi, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
☎️Điện thoại: 0252.3750071
📲Hotline: 0903.644.440 (Ms.Quỳnh); 0937.437.852 (Ms.Ly); 0986.513.829 (Ms.Trường)