LỚP NGHIỆP VỤ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC

LỚP NGHIỆP VỤ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC


Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng nghiệp vụ viên chức làm công tác thiết bị dạy học, tổ chức tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận. Chi tiết như sau:  

1. Đối tượng:

- Giáo viên, cán bộ, nhân viên đang giảng dạy và làm công tác quản lý, sử dụng thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục phổ thông (Trường Tiểu học, THCS, THPT).

- Người đã tốt nghiệp các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp Chuyên nghiệp có nhu cầu làm công tác thiết bị dạy học trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

2. Học phí toàn khóa:

- Lớp bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở các trường Tiểu học: 1.600.000đ/học viên/30 tiết.

- Lớp bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở các trường THCS, THPT (môn Lý, Hóa, Sinh): 2.500.000đ/học viên/90 tiết.

3. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, địa chỉ: số 38, đường Nguyễn Hội, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

4. Khai giảng và học: Dự kiến trong tháng 6 năm 2017, học vào các ngày trong tuần.

5. Chứng chỉ cấp:

Kết thúc khóa học, học viên hoàn thành học phần theo qui định sẽ được Trường ĐHSP TP.HCM cấp chứng chỉ hoàn thành khóa học Bồi dưỡng viên chức làm công tác thiết bị dạy học ở các trường TH, THCS, THPT.

6. Liên hệ đăng kí:

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học nói trên gửi thông tin đăng ký qua Email: trungtamtuvan@btu.edu.vn (gồm: tên đơn vị, họ tên người học, địa chỉ, số điện thoại liên lạc). Thời gian đăng ký trước ngày 10/5/2017.

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 - Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết, phòng C101, điện thoại: (062) 3 821052, điện thoại số 0913173924 (gặp anh Hùng).