NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM BẬC 2

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM BẬC 2


1. Đối tượng:

- Giáo viên đang giảng dạy tại các trường: THCN, Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề,  Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - GDTX, các cơ sở đào tạo lái xe và các trung tâm chưa qua chưa qua đào tạo Sư phạm hoặc chưa được bồi dưỡng nghiệp vụ Sư phạm.

- Sinh viên đã tốt nghiệp hay còn đang học tại các Trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học hoặc các đối tượng khác có nhu cầu học cấp chứng chỉ sư phạm.

2. Học phí: 3.650.000 đồng (bao gồm cả lệ phí cấp chứng chỉ).

3. Hình thức học: Tối thứ sáu, cả ngày thứ bảy và chủ nhật; Khóa học kéo dài:12 tuần.

4. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, 38 - Nguyễn Hội - Phan Thiết.

5. Chứng chỉ: Chứng chỉ sư phạm bậc 2 do Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh cấp, có giá trị trên toàn quốc.

6. Ban giảng viên: Gồm các giảng viên đang giảng dạy tại Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh.

7. Địa chỉ liên hệ đăng ký học:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; Số 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết; Phòng C101; Điện thoại: (062) 3821 052.

Học viên có thể đăng ký qua email: trungtamtuvan@btu.edu.vn (thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số điện thoại liên lạc, tên khóa học) hoặc điện thoại trực tiếp.

8. Khai giảng và học: Chiêu sinh thường xuyên, khi đủ số lượng mở lớp Trung tâm gọi điện thoại trực tiếp đến cá nhân trước 5 ngày để làm thủ tục vào học.