NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ

NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM DẠY NGHỀ


I. Đối tượng tuyển sinh:

- Giáo viên dạy trình độ Trung cấp nghề, giảng viên dạy trình độ Cao đẳng nghề chưa được đào tạo sư phạm kỹ thuật hoặc nghiệp vụ sư phạm dạy nghề;

- Những người đã đủ trình độ chuyên môn theo chuẩn quy định đối với giáo viên dạy lái xe ô tô nhưng chưa có chứng chỉ sư phạm dạy nghề;

- Các đối tượng khác có nhu cầu học cấp chứng chỉ sư phạm dạy nghề.

II. Các chương trình đào tạo sư phạm dạy nghề:

1.  Đào tạo bồi dưỡng sư phạm dạy nghề cho giáo viên dạy nghề trình độ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và giáo viên dạy lái xe ô tô.

- Thời gian đào tạo : 2,5 tháng            

- Học phí: 2.100.000 đ/học viên

2. Chương trình chuẩn hóa cho giáo viên đã có chứng chỉ sư phạm bậc 2:

- Thời gian đào tạo : 1,5 tháng            

- Học phí: 1.500.000 đ/học viên

III. Hình thức học: Học vào thứ bảy và chủ nhật

IV. Đăng ký và học tại:

Trung tâm Tư vấn - Đào tạo nhân lực Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38- Nguyễn Hội - Phan Thiết, phòng C101, điện thoại: (062)3 821052,  email: trungtamtuvan@btu.edu.vn. (thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số điện thoại, tên khóa học).

V. Thời gian mở lớp: Chiêu sinh thường xuyên, khi đủ số lượng mở lớp trung tâm gọi điện thoại trực tiếp đến cá nhân trước 5 ngày để làm thủ tục vào học.