BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN TRƯỞNG


Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11, Nghị định số 128/2004/NĐ-CP và 129 /2004/NĐ-CP; Quyết định số: 10199TC/TCCB của Bộ Tài chính ngày 02 tháng 10 năm 2003 về việc ủy nhiệm cho Đại học Mở Tp. HCM tổ chức đào tạo các khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng; Căn cứ Thông tư số 199/2011/QĐ-BTC hướng dẫn tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng; Thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV của Bộ Tài Chính – Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bố trí, kế toán trưởng, phụ trách kế toán tại các đơn vị thuộc lĩnh vực kế toán Nhà nước.

Trường Đại học Mở Tp. HCM phối hợp với Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Bình Thuận tổ chức lớp bồi dưỡng Kế toán trưởng với các thông tin chi tiết như sau:

1. Nội dung khóa học: Do Bộ Tài chính ban hành tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC.

2. Chứng chỉ: Phôi chứng chỉ của Bộ Tài chính và Trường Đại học Mở cấp theo quy định tại Thông tư số 199/2011/TT-BTC.

3. Đối tượng và điều kiện tham gia khóa học: Học viên gồm những người:

- Tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp các ngành Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Kiểm toán, có thời gian công tác tối thiểu là 2 năm đối với những người tốt nghiệp cao đẳng và đại học và 3 năm đối với những người tốt nghiệp trung cấp. Các trường hợp khác sẽ báo cáo BTC xem xét cụ thể.

- Những người đang làm công tác kế toán tại các đơn vị thuộc khối HCSN - Kế toán nhà nước (Sở, ban ngành và cơ quan hành chính, UBND xã, phường, quận, huyện, Thành phố, các trường học, bệnh viện và các đơn vị HCSN khác), Những người đang làm công tác kế toán tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, ….

4. Học phí: 2.200.000 đồng/ học viên, học viên có chứng chỉ KTT DN có nhu cầu lấy chứng chỉ HCSN (và ngược lại) thì mức học phí chứng chỉ thứ 2 là 1.100.000đ. Học phí này đã bao gồm đầy đủ tài liệu học tập, lệ phí cấp chứng chỉ, CD-ROM khóa học.

5. Thời gian tổ chức học: Chiêu sinh thường xuyên, khi đủ số lượng mở lớp Trung tâm gọi điện thoại trực tiếp đến cá nhân trước 5 ngày để làm thủ tục vào học; Học vào thứ bảy – chủ nhật; Khóa học kéo dài 6 tuần.

6. Liên hệ đăng ký tại: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận; Số 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết; Phòng C101; Điện thoại: (062) 3821 052; Học viên có thể đăng ký qua email: trungtamtuvan@btu.edu.vn (thông tin đăng ký gồm: họ và tên, số điện thoại liên lạc, tên khóa học) hoặc điện thoại trực tiếp.