HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG

HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG


Căn cứ Nghị định 44/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động;

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp với các đơn vị đã được Cục An toàn lao động; cấp phép tổ chức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho các đối tượng bắt buộc phải được huấn luyện theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP, với các nội dung như sau:

1. Các khóa học:

- Nhóm 1: Huấn luyện kỹ thuật an toàn lao động – vệ sinh lao động dành cho người quản lý (cấp giấy chứng nhận huấn luyện, có thời hạn 2 năm).

- Nhóm 2: Huấn luyện an toàn lao động – vệ sinh lao động cho các cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách ATLĐ tại đơn vị (cấp giấy chứng nhận huấn luyện, có thời hạn 2 năm).

- Nhóm 3: Huấn luyện an toàn lao động cho người lao động làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ (cấp Thẻ an toàn, có thời hạn 2 năm).

- Nhóm 4: Các đối tượng còn lại (lập sổ theo dõi tại đơn vị, có thời hạn 1 năm).

Ngoài ra Trường còn phối hợp với các đơn vị có chức năng; tổ chức kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt, huấn luyện sơ cấp cứu, đo quan trắc môi trường lao động; theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

2. Nội dung, thời lượng đào tạo: Theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP.

3. Liên hệ đăng kí:

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học nói trên gửi thông tin đăng ký qua Email: trungtamtuvan@btu.edu.vn (gồm: tên đơn vị, họ tên người học, địa chỉ, số điện thoại liên lạc).

Nếu các đơn vị có số lượng đào tạo đông, Trường tổ chức đào tạo ngay tại đơn vị.

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 - Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết, phòng C101, điện thoại: (062) 3 821052.