ÔN THI SÁT HẠCH  CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

ÔN THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG


Ngày 17/01/2017, Bộ Xây dựng đã có công văn 100/BXD-HĐXD gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cấp chứng chỉ hành nghề, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và ngày 29/12/2016, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1391/QĐ-BXD về việc công bố Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Nhằm hỗ trợ các Anh/ Chị  học viên thi tốt trong đợt thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề các lĩnh vực xây dựng tại Bình Thuận

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, phối hợp Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh và Viện Viện Leadman.

TỔ CHỨC LỚP ÔN THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ XÂY DỰNG

* Nội dung ôn: Hướng dẫn các Anh/Chị làm bài thi đúng nhất và nhanh nhất với Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

* Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, 38 Nguyễn Hội, Phan Thiết.

* Thời gian học Dự kiến trong tháng 5 năm 2017, học vào thứ bảy và chủ nhật.

* Liên hệ đăng kí:

Các đơn vị, cá nhân có nhu cầu tham dự khóa học nói trên gửi thông tin đăng ký qua Email: trungtamtuvan@btu.edu.vn (gồm: tên đơn vị, họ tên người học, địa chỉ, số điện thoại liên lạc). Thời gian đăng ký trước ngày 10/4/2017.

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 - Nguyễn Hội – TP. Phan Thiết, phòng C101, điện thoại: (062) 3 821052.