KỸ NĂNG TỰ VỆ CHO MỌI LỨA TUỔI

KỸ NĂNG TỰ VỆ CHO MỌI LỨA TUỔI


1. MỤC TIÊU:  Huấn luyện cho HSSV cũng như  CB, CC, VC và người lao động nhận biết những tình huống không an toàn, nắm được một vài kỹ thuật tự vệ cơ bản, từ đó có khả năng tự vệ trước những tình huống bị tấn công, bạo lực trong cuộc sống.

2. ĐỐI TƯỢNG: Mọi đối tượng có nhu cầu.

3. CHƯƠNG TRÌNH:

- Các bài tập té ngã và đối luyện cơ bản.

- Kỹ thuật thuật tự vệ trong tình huống bị khống chế ở cự ly gần.

- Kỹ thuật tự vệ khi bị tấn công.

- Kỹ thuật tự vệ khi có vũ khí.

- Kỹ thuật tự vệ khi đông người.

- Một số bài tập phát triển tố chất vận động.

4. HUẤN LUYỆN: Chuẩn võ sư Nguyễn Hải Lân.

5. THỜI GIAN VÀ LỊCH HỌC:

- Thời gian học: Từ 18 giờ đến 19 giờ 30’.

- Lịch học: Tuần học 2 buổi vào các buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7;  khóa học kéo dài: 8 buổi.

6. KHAI GIẢNG: Mở lớp liên tục.

7. HỌC PHÍ : 200.000 đồng/ 01 học viên.

8. ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẠI:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số: 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết, phòng C101, điện thoại : (062). 3 821 052.

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ: Trung tâm Tư vấn – Đào tạo nhân lực, số 38 Nguyễn Hội - Phan Thiết, điện thoại (062) 3 21052 hoặc Trung tâm Tư vấn HSSV, điện thoại (062) 3 828565.