BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON

BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG MẦM NON


          Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận phối hợp Trường Đại học sư phạm Huế tổ chức đào tạo và cấp Chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường Mầm non, với các thông tin như sau:

1. Đối tượng tham dự :

- Là Cán bộ, giáo viên đang công tác tại các Trường Mầm non và cán bộ nguồn chưa có chứng chỉ quản lý mầm non.

- Những đối tượng học viên khác có nhu cầu tham dự.

2. Thời gian và địa điểm học :

- Khai giảng và học: Dự kiến ngày 01/6/2017.

- Hình thức học: Học từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần, khóa học kéo dài 7 tuần

- Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết – Bình Thuận.

3. Học phí: 3.500.000 đồng/ học viên (đã bao gồm tài liệu).

4. Chứng chỉ cấp: Cấp chứng chỉ Bồi dưỡng cán bộ quản lý Trường Mầm non (phôi bằng của Bộ GD&ĐT có giá trị trên toàn quốc).

5. Thủ tục đăng ký:

Các cá nhân có nhu cầu tham gia khóa học lập danh sách gửi về Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội-Phan Thiết trước ngày 10/5/2017, qua Email: trungtamtuvan@btu.edu.vn (thông tin gửi gồm : Họ tên, ngày tháng năm sinh, trình độ CM, số điện thoại liên lạc).

Mọi chi tiết cần biết thêm, xin liên hệ: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 - Nguyễn Hội - Phan Thiết, điện thoại: (062) 3 821052.