BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC - TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC - TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ


THÔNG BÁO MỞ LỚP BỒI DƯỠNG SAU ĐẠI HỌC (xem thông báo chiêu sinh và đơn đăng ký tại: http://gdtx.btu.edu.vn/TRUNGTAMTV/trungtamtv.htm)
1. Đối tượng: Học viên đã tốt nghiệp đại học đúng ngành; trường hợp không đúng tên chuyên ngành dự thi, học viên gửi bảng điểm tốt nghiệp đại học để Nhà trường xem xét; riêng ngành Giáo dục học, học viên có bằng tốt nghiệp đại học các ngành đều có thể tham gia học.
2. Các ngành đào tạo Thạc sĩ:
- Khoa học máy tính.
- Lý luận và phương pháp dạy học.
- Giáo dục học.
- Kỹ thuật điện.
- Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng & công nghiệp.
3. Chương trình học: Học viên học tối đa 09 chuyên đề thuộc chương trình bồi dưỡng Sau đại học.
4. Ôn và thi đầu vào: Học xong 9 chuyên đề sau đó ôn và thi đầu vào.
5. Chứng chỉ môn học: Thí sinh được cấp chứng chỉ môn học sau khi hoàn tất chuyên đề và có kết quả đạt từ 5.0 điểm trở lên. Chứng chỉ có thời hạn tối đa 05 năm (kể từ ngày cấp chứng chỉ).
6. Thời gian học: Dự kiến tháng 5/2017 đến 12/2017 (học vào tối thứ 6, cả ngày thứ 7 và chủ nhật).
7. Địa điểm học: Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận.
8. Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2017
Để biết thêm thông tin vui lòng liên hệ:
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết (Phòng C101), điện thoại: (062) 3 821 052. Email: trungtamtuvan@btu.edu.vn.