Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động


“Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động; xây dựng chiến lược phát triển thị trường lao động, xây dựng và triển khai các chính sách về việc làm; tiếp tục thực hiện các biện pháp để quản lý lao động, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và chính sách bảo hiểm thất nghiệp”. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 vừa được Cục Việc làm triển khai.

Cục Việc làm cũng sẽ phối hợp với Tổng cục Dạy nghề, Viện Khoa học - Lao động và Xã hội xây dựng đề án dự báo cung - cầu thị trường lao động; kết nối với Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa ra những số liệu, phát ngôn chính thức về dự báo cung - cầu lao động.

Lao động trẻ tìm việc tại Sàn Giao dịch việc làm do Trung tâm Dịch vụ việc làm TP HCM và Trường Đại học Lao động - Xã hội cơ sở II tổ chức ẢNH: HỒNG VÂN

Hiện cả nước có 129 trung tâm dịch vụ việc làm, trong đó 66 trung tâm do các bộ, ngành khác quản lý và 63 trung tâm do UBND tỉnh, TP thành lập rồi giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Trong giai đoạn 2011-2016, 48 địa phương đã tổ chức sàn giao dịch việc làm với 5.579 phiên giao dịch, qua đó giới thiệu việc làm cho 4.159.000 lượt lao động.

Nguồn: Th.Thảo - nld.com.vn