SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NÂNG CAO

SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NÂNG CAO


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

Với mục tiêu hỗ trợ cho sinh viên những kiến thức, những kỹ năng sau khi ra trường biết sử dụng phần mềm kế toán MiSa một cách thành thạo, để ứng dụng vào công việc kế toán tại cơ quan, doanh nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG HỌC:

Sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp có nhu cầu nắm vững nghiệp vụ kế toán và sử dụng thành thạo phần mềm kế toán MiSa hoặc các đối tượng khác có nhu cầu.

3. PHƯƠNG THỨC HỌC :

Học viên được giáo viên hướng dẫn trực tiếp trên máy vi tính, mỗi học viên 1 máy.

4. LỊCH HỌC: Học vào buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7.  Khóa học kéo dài: 1,5 tháng.

5. KHAI GIẢNG : Khai giảng vào đầu tháng.

6. HỌC PHÍ : 400.000 đồng/ 01 học viên

7. CHỨNG NHẬN : Do Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cấp.

8. ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẠI:

Trung tâm Tư vấn – Đào tạo nhân lực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số : 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết, phòng C101, điện thoại : (062). 3 821 052.