NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO:

          Cung cấp cho doanh nghiệp đội ngũ kế toán viên có chuyên môn nghiệp vụ cao, có kỹ năng thực hành tốt mọi phần hành kế toán, thành thạo trong việc định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, tự tin trong việc lập và kiểm tra bộ chứng từ... đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng kế toán viên của các doanh nghiệp.

2. ĐỐI TƯỢNG:

- Học viên, sinh viên đã biết kế toán nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế.

- Học sinh, sinh viên mới ra Trường còn lúng túng với công việc. 

- Học sinh, sinh viên đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng, THCN và các đối tượng, cá nhân khác muốn trang bị  thêm về nghiệp vụ kế toán để hỗ trợ cho công việc.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC:

Phần 1 : Nguyên lý kế toán

Phần 2 : Kế toán doanh nghiệp

Phần 3 : Báo cáo tài chính doanh nghiệp

Phần 4 : Hướng dẫn thực hành trên sổ,…

4. LỊCH HỌC: Tuần học 3 buổi vào các buổi tối 3, 5, 7 hoặc 2, 4, 6;  Khóa học kéo dài: 3 tháng.

5. HỌC PHÍ : 600.000 đồng/ 01 học viên.

6. KHAI GIẢNG : Khai giảng vào đầu tháng.

7. CHỨNG NHẬN : Do Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cấp.

8. ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẠI:

Trung tâm Tư vấn – Đào tạo nhân lực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số : 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết (cơ sở 3 Trường Cao đẳng Cộng đồng), phòng C101, điện thoại : (062). 3 821 052.

 

THƯ VIỆN ẢNH