KÊ KHAI VÀ LẬP BÁO CÁO THUẾ

KÊ KHAI VÀ LẬP BÁO CÁO THUẾ


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO :

- Qua khóa học trang bị cho các học viên những kiến thức, những kỹ năng cần thiết để làm kế toán thuế thành thạo.

- Chương trình học thiết kế thực tế giúp cho học viên chưa thành thạo về thuế hoặc những học viên mới ra trường có thêm kinh nghiệm tốt để làm việc, hiểu và nắm vững một số luật thuế mới ban hành.

- Có khả năng ứng dụng thực hành khai báo thuế trên biểu mẫu thực tế.

2. ĐỐI TƯỢNG :

Kế toán thuế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các hợp tác xã..., sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, các cá nhân có nhu cầu nắm vững nghiệp vụ thực hành kê khai thuế và lập báo cáo thuế.

3. CHƯƠNG TRÌNH HỌC :

Tổng quan về thuế; Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng; Hướng dẫn kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp; Hướng dẫn kê khai thuế tài nguyên; Cơ chế tự khai, tự nộp thuế đối với doanh nghiệp; Hướng dẫn việc sử dụng hóa đơn; Bài tập tổng hợp về kê khai thuế và quyết toán thuế,...

4. LỊCH HỌC: Tuần học 3 buổi vào các buổi tối 2, 4, 6 hoặc 3, 5, 7;  Khóa học kéo dài: 1,5 tháng. (toàn bộ  thời gian học trên trên phòng máy)

5. KHAI GIẢNG : Khai giảng vào đầu tháng

6. HỌC PHÍ : 400.000 đồng/ 01 học viên.

7. CHỨNG NHẬN : Do Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận cấp.

8. ĐĂNG KÝ VÀ HỌC TẠI:

Trung tâm Tư vấn – Đào tạo nhân lực thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình Thuận, số : 38 Nguyễn Hội – Phan Thiết, phòng C101, điện thoại : (062). 3 821 052.

THƯ VIỆN ẢNH