Trang chủ
Thị trường lao động
82 lượt xem 14/07/2017 11:26:25 AM
Thông báo tuyển thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

Phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản

386 lượt xem 01/05/2017 10:06:10 AM
6 công việc kinh doanh được trả lương cao nhất năm 2016

Dưới đây những công việc liên quan đến kinh doanh được trả lương cao nhất năm 2016 được xếp hạng bởi College Salary Report.

349 lượt xem 01/05/2017 10:01:33 AM
Từ 1/7, tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng

Ngày 24/04/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2017/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ được nâng lên 1.300.000 đồng/tháng kể từ ngày 01/07/.2017.

374 lượt xem 18/01/2017 09:05:53 AM
Hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động

“Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về thị trường lao động; xây dựng chiến lược phát triển thị trường lao động, xây dựng và triển khai các chính sách về việc làm; tiếp tục thực hiện các biện pháp để quản lý lao động, quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và chính sách bảo hiểm th